Het christendom in de moderne tijd

Als geen ander begrijp ik dat de hedendaagse mens het geloof in God is kwijtgeraakt. De oorzaak hiervan ligt mijns inziens bij de kerk, die zijn eigen christendom om zeep aan het helpen is. Het christendom op zich is iets heel moois, maar werd de afgelopen eeuwen...

Bewustzijnsniveau van landen

Niet iedere ziel is even ver ontwikkeld. Dat is een logisch gevolg van het feit, dat ook niet alle zielen tegelijk aan hun eerste leven zijn begonnen. Vergelijk het met ons schoolsysteem. Sommigen zitten in groep 1 en anderen in groep 8. Dat verschil zegt niks over de...

Ego

Het woord ego stamt uit het Latijn en betekent ‘ik’. Ook geeft men er de betekenis van ‘eigenwaarde’ aan. Je hebt in het verleden hard aan jezelf gewerkt als je ego/eigenwaarde precies goed is, dus niet te teveel en niet te weinig. In mijn praktijk kom ik eerder de...

Transseksualiteit

Het gevoel in het verkeerde lichaam geboren te zijn, is van alle tijden en werd in het verleden in stilte doorstaan. Het was al vervelend genoeg als je je seksueel aangetrokken voelde tot hetzelfde geslacht. Ook dat moest je in stilte doorstaan. Tegenwoordig is er in...

Dwangneuroses

Er zijn ontelbaar veel mensen die de een of andere vorm van een dwangneurose hebben. Gewoonlijk word je er niet mee geboren, maar ontwikkelt het zich gaandeweg in je leven als een vaststaand feit. Zonder kennis van reïncarnatie zijn dwangneurosen niet te begrijpen. De...