Het woord ego stamt uit het Latijn en betekent ‘ik’. Ook geeft men er de betekenis van ‘eigenwaarde’ aan. Je hebt in het verleden hard aan jezelf gewerkt als je ego/eigenwaarde precies goed is, dus niet te teveel en niet te weinig. In mijn praktijk kom ik eerder de uitschieters naar boven en beneden tegen. Cliënten die kampen met problemen die voortvloeien uit een te groot of te klein ego.

Mensen met een groot ego worden gewoonlijk, in tegenstelling tot mensen met een klein ego, niet als prettige personen ervaren. Iemand met een groot ego heeft namelijk zijn gevoel uitgeschakeld. Het is het gevoel, dat ervoor zorgt dat iemand warm en meelevend overkomt. Het is voor deze mensen heel lastig hun gevoelens onder controle te houden, vandaar dat men ze liever maar helemaal uitbant. Iemand zonder gevoel heeft niet per definitie een groot ego. Daar komt namelijk nog een andere eigenschap bij kijken, namelijk die van onaantastbaarheid. De gedachtegang achter dit alles is, dat men zonder gevoel en met het hoofd in de lucht emotioneel niet meer geraakt kan worden. De buitenwereld loopt echter tegen een persoon aan, die het hoofd niet meer kan buigen.

Soms heeft iemand met een groot ego niet eens in de gaten dat zijn ego zo groot is. En merkt hij ook niet op, dat eigenlijk niemand hem mag.  Het vergt dan ook heel wat inspanning om een zorgvuldig opgebouwd ego weer af te breken. Het gaf jou een soort van veilig pantser. Het afbreken van dit pantser vergt veel moed, want je moet leren je gevoel weer toe te laten. Het is voor een coach of therapeut dan ook een harde noot te kraken, want een persoon met groot ego staat er in principe niet voor open om in alle eerlijkheid naar zichzelf te kijken.

Daartegenover staan de cliënten met een te klein ego. Vaak zijn dit zeer gevoelige of hoog gevoelige mensen. Een te klein ego is snel ontstaan.  Als men maar lang genoeg psychisch blijft ‘inbeuken’ op iemand die al heel kwetsbaar is, is er binnen de kortste keren van diens persoonlijkheid niets meer over.
Veel ideeën over ons zelfbeeld ontstaan door de invloed van anderen. Het is heel makkelijk om daar zelf in te gaan geloven, als wij continu dezelfde negatieve dingen te horen krijgen. Maar is dit ook de waarheid? Gewoonlijk kunnen wij daar pas goed naar kijken als we eenmaal uit deze negatieve invloedssfeer zijn. Bijvoorbeeld nadat wij als jong volwassene het huis uitgaan. Andere situaties, zoals na een scheiding, zijn uiteraard ook mogelijk.

Op aarde leven zowel lage als hoge bewustzijnsniveaus door elkaar. Heel veel spiritueel hoogstaande zielen kiezen ervoor geboren te worden bij ouders van een lager niveau, met als doel hen te helpen evolueren. Helaas levert dit niet altijd het gewenste resultaat op. Deze hoge kinderzielen werden immers nogal eens een kopje kleiner gemaakt door deze onbewuste ouders, met als gevolg dat hun ego veel te klein werd. Daarom is het belangrijk om, als je eenmaal een onafhankelijk leven bent begonnen, voor je zelf te inventariseren of jouw beeld van eigenwaarde wel klopt. En zo niet, om dit zo spoedig mogelijk aan de werkelijkheid aan te passen.