Niet iedere ziel is even ver ontwikkeld. Dat is een logisch gevolg van het feit, dat ook niet alle zielen tegelijk aan hun eerste leven zijn begonnen. Vergelijk het met ons schoolsysteem. Sommigen zitten in groep 1 en anderen in groep 8. Dat verschil zegt niks over de waarde van deze leerlingen. Het laat alleen zien, dat de een aan het begin van zijn ontwikkeling staat en dat de ander al wat verder ontwikkeld is.

Op geestelijk niveau werkt het precies zo. Al naar gelang onze geestelijke ontwikkeling worden we in een land geboren, dat het meest overeenkomt met ons bewustzijn van dat moment. Binnen één land zijn er ook weer verschillende stadia van bewustzijnsniveaus mogelijk. Zo kan het laagste niveau zich volop ontwikkelen, net zolang totdat hij het gehele land -bij wijze van spreken- ontgroeid is. Daarna gaat hij verder naar een land dat een hoger bewustzijnsniveau heeft. Alle voorwaarden zijn ook weer hier aanwezig om verder te kunnen evolueren. Dat is dus de reden waarom er zoveel verschillen in de landen op onze aardbol zijn.

Zoals sommigen misschien wel weten, begon onze aardse ontwikkeling in het oerwoud en vandaaruit zijn we verder geëvolueerd. Het spreekt voor zich, dat de stap voor een oerwoudbewoner naar een hoogontwikkeld land een brug te ver is. Vandaar dat onze ontwikkeling stapje voor stapje verloopt, net zoals het in ons schoolsysteem gebeurt. Dus volgt er eerst een incarnatie in een land dat nog niet zo hoogontwikkeld is. En vandaaruit is er nog een lange ontwikkeling nodig, om in een land geboren te worden dat de hoogste bewustzijnsniveaus vertegenwoordigt.

In een schouw zag ik ooit, dat vanuit deze achtergrond landen het beste migranten en vluchtelingen kunnen toelaten uit de hun omringende landen. Bewustzijnsniveau, cultuur en religie hoeven dan niet noemenswaardig te worden aangepast, alhoewel ieder land natuurlijk wel zo zijn eigen identiteit heeft. Het is vanuit het voorgaande logisch, dat landen die een gelijksoortig bewustzijn hebben bij elkaar in de buurt liggen. En zou het dus compleet ondenkbaar zijn, dat een oerwoudstam tussen Nederland en België in zou liggen. Alle landen met een bepaald niveau van bewustzijn liggen dus bij elkaar geclusterd.

Vanuit humanitaire overwegingen is het begrijpelijk dat hoogontwikkelde landen vluchtelingen willen opnemen uit laagontwikkelde landen. Maar geestelijk gezien is dat hetzelfde als het plaatsen van een leerling uit groep 3 in groep 8. Dat is voor beide partijen niet prettig. Ondanks dat er een aantrekkelijke wereld voor hem opengaat, vergt het voor degene uit groep 3 een aanpassing die slechts met heel veel moeite mogelijk is. Op enkele uitzonderingen na, maar dan betreft het mensen die het niveau van hun eigen land al zo goed als ontgroeid zijn.
De ‘scholier uit groep 3’ voelt zich dermate ontheemd, dat hij krampachtig blijft vasthouden aan zijn eigen vertrouwde normen en waarden, taal, religie, familie en eigen landgenoten.
Vanzelfsprekend is het belangrijk om de ‘scholieren van de lagere klassen’ te helpen als deze in nood zijn. Maar het is voor alle partijen beter, dat te doen op een manier waarbij de vluchteling in zijn eigen omgeving kan blijven. Een hoogontwikkeld land heeft wel de morele plicht om deze mensen te helpen. Dat is de verantwoordelijkheid die er rust op het hoger bewustzijn!