Als geen ander begrijp ik dat de hedendaagse mens het geloof in God is kwijtgeraakt. De oorzaak hiervan ligt mijns inziens bij de kerk, die zijn eigen christendom om zeep aan het helpen is. Het christendom op zich is iets heel moois, maar werd de afgelopen eeuwen vertegenwoordigd door een instituut dat er weinig van begreep. En dat de laatste jaren, als klap op de vuurpijl, door allerlei schandalen zijn laatste restje geloofwaardigheid is kwijtgeraakt. Met andere woorden: de kerk is een slechte pleitbezorger voor het christendom!

De vertegenwoordigers van de kerk belijden het christendom volgens de letter van de bijbel en wijken daar niet van af. Er staan zeker mooie dingen in de bijbel, maar ook heel wat onwaarheden. Was de inhoud van de bijbel 100% waarachtig geweest, was er sprake van universele kennis en zou deze 2000 jaar later nog steeds een belangrijke leidraad kunnen zijn. De kerk heeft echter zaken verkeerd begrepen, en ook zaken eigenhandig aangepast als dat beter uitkwam. Zo werd door de kerkvaders enkele eeuwen na Christus bepaald, dat alle verwijzingen naar reïncarnatie uit de bijbel verwijderd moesten worden. Het hebben van meerdere levens zou de gelovigen kunnen doen besluiten er met de pet naar te gooien. Er kwam immers na dit leven nog een leven.

Veel rituelen in de kerk zijn nog steeds hetzelfde als eeuwen geleden. Terwijl overal op aarde een evolutie heeft plaatsgevonden, is deze in de kerk nauwelijks terug te vinden. Het is dus geenszins vreemd, dat de hedendaagse mens geen aansluiting meer vindt bij de traditionele kerk. Maar de behoefte aan een hoger iets en houvast in moeilijke tijden blijft ook in de eigentijdse mens aanwezig. Wat je in de kerk niet meer vindt, vind je gelukkig nog steeds in de geestelijke wereld. Binnen de juiste, betrouwbare kaders, kom je in contact met een heel ander christendom: rechtstreeks vanuit de bron! Hier wordt het oorspronkelijke christendom beleden, door meesters die Jezus in alles volgen en Zijn richtlijnen nog steeds uitdragen. Jezus is dus niet dood, maar geeft vanuit Zijn hoge positie in de geestelijke wereld nog steeds leiding aan wie dit nodig heeft.

Ik heb het al zo vaak ervaren: zonder kennis van de geestelijke wereld is het leven niet te begrijpen. Niet dat het alle problemen oplost, maar doordat je inzicht hebt in de achtergronden kun je ze beter accepteren.
Zo lang alles soepel verloopt in iemands leven, is er over het algemeen weinig behoefte om je met geestelijke zaken bezig te houden. Die behoefte ontstaat gewoonlijk pas als er zich een hoop ellende aandient. Dan ontstaat er ineens de innige wens om hulp te vragen aan een hogere leiding. Maar aan wie? Tegelijkertijd met de kerk hebben we vaak ook Christus en God in de ban gedaan, want daar willen we dan ook niks meer mee te maken hebben.

Het lijkt mij ontzettend vervelend als je in deze situatie terechtkomt. Een hoop ellende en nergens meer een geestelijk houvast. Degene die een verbinding met de geestelijke wereld heeft opgebouwd, kan zich gelukkig prijzen. Die verbinding zorgt er dus niet alleen voor, dat je alles wat er op aarde gebeurt beter kunt plaatsen, maar ook dat je legio hogere wezens tot je beschikking hebt in tijden van nood. Dan ben je in ieder opzicht een gezegend mens!