Niet het meest aangename thema om te bespreken, maar als je beroepsmatig met spiritualiteit te maken hebt, is het logisch dat dit onderwerp ook regelmatig voorbijkomt. Gelukkig zullen de meesten van ons hiermee nooit geconfronteerd worden. Want geloof mij, dat is echt een lijdensweg!

In de geestelijke wereld wonen overledenen met elk denkbaar niveau van bewustzijn. De zielen met de lagere niveaus bewonen een van de 7 donkere sferen, en de zielen met een hoger niveau een van de 7 lichtere sferen. Daartussenin bevindt zich nog een overgangssfeer, waarop het gros van de mensheid afstemming heeft.

Bewoners van de geestelijke wereld kunnen min of meer vrijelijk naar de aarde reizen. De meesten komen hierheen om te kijken hoe het met hun naasten gaat. De bewoners uit de lagere, duistere sferen hebben echter een heel ander doel, namelijk om zich uit te leven. In de zin van drank, drugs, seks, etc. Hiervoor gaan zij op zoek naar iemand die voldoende voor hen openstaat. Vervolgens nemen zij de controle over zijn of haar leven over, en bepalen wat zij willen beleven. De bewoner van de aarde voelt weliswaar dat hij gemanipuleerd wordt, maar kan zich er niet tegen verzetten.

De meeste entiteiten die mensen bij zich dragen, zijn al aangeklampt in een vorig leven. Als een entiteit eenmaal bezit van iemand heeft genomen, laat hij die in een volgend leven ook niet zomaar gaan. Dan zou namelijk zijn fijne leventje ten einde zijn.
Gelukkig kunnen zij niet zomaar van iedereen bezit nemen. Men moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bewoner van de aarde die zich door een zeer negatieve of destructieve gemoedstoestand, grofstoffelijk bewustzijn, extreme hartstochten etc. in een zeer lage trilling bevindt, is een dankbaar slachtoffer.

Er zijn grofweg 2 groepen mensen met bezetenheid te onderscheiden. Degenen die een zeer grofstoffelijk leven leiden, en de entiteiten aantrekken vanuit de lage energieën die bij dit leven horen. Zij zijn niet te helpen. Sterker nog, zij hebben niet eens door dat ze bezeten zijn.
Dan is er nog de categorie mensen die al heel goed op weg was, maar door een periode van tegenslag terugviel in grofstoffelijk gedrag. Deze groep mag gewoonlijk wel geholpen worden.

Theoretisch gezien zou men door het verhogen van zijn trilling van de entiteit af kunnen komen. Maar de entiteit zal zijn gehele wilskracht in de strijd gooien, zodat zijn gastheer of –vrouw zich niet naar het licht toe kan ontwikkelen. Het is dan ook bijna onmogelijk om op eigen kracht van een entiteit af te komen. Daar is professionele hulp bij nodig. Deze hulp wordt ook in De Rode Amaryllis geboden.
Als je hard aan jezelf werkt, hoef je voor negatieve entiteiten niet bang te zijn. Zodra je jezelf als lichtwezen ontwikkeld hebt, kan een entiteit je namelijk niet meer bereiken.