Vindt u het ook zo bijzonder dat er mensen met een mediamieke gave bestaan? Omdat zij antwoorden kunnen geven vanuit de geestelijke wereld?
Heel veel mensen kijken dan ook naar mediums op, omdat zij in hun ogen een speciale gave bezitten. Dat is het inderdaad, maar dat houdt niet per definitie in dat een medium ook een hoogstaand wezen is. Dat is een misverstand dat ik vaker hoor.

Zo ken ik bijvoorbeeld een moeder met een dochter die mediamiek is. Ik had al vaker gemerkt, dat deze moeder haar dochter op een voetstuk plaatste. Omdat ze mediamiek was, moest ze immers wel een hoog spiritueel wezen zijn, was haar gedachtegang. Ik schrok toen ik de dochter voor het eerst ontmoette. Dit was namelijk een vrouw met nog heel veel lagere gevoelens in zich. Doordat de moeder haar dochter altijd boven zichzelf geplaatst had, was hun verhouding volkomen scheefgegroeid.

Het feit dat iemand medium is, zegt dus niets over de hoogte van diens geestelijke niveau. Een goed voorbeeld hiervan zijn diegenen die hun mediamieke gave inzetten voor zwarte magie. Nu komt dat in ons land nog amper voor, maar helaas wel nog bij de wat minder ontwikkelde (natuur)volkeren.
Je kunt dus medium zijn op diverse niveau’s, van zeer laag tot zeer hoog. Het gros van de mediums kan zich alleen richten op het gebied dat zich tussen de aarde en de geestelijke wereld in bevindt. Geestelijke wezens die de aarde bezoeken, bevinden zich in dit gebied. Als er net een overledene een bewoner van de aarde bezoekt, kan het medium deze waarnemen. Maar deze overledene heeft niet ineens alle wijsheid in pacht omdat hij is overgegaan. Dus als een medium contact heeft, kan deze overledene alleen antwoorden vanuit het bewustzijnsniveau dat hij op aarde had, en dat kan dus zeer beperkt zijn.
Dit geldt ook voor de overledenen, die zich ten doel gesteld hebben om de aardbewoners te helpen en door het leven te gidsen. Al naar gelang het niveau van het medium krijgt deze aansluiting met kosmische helpers van zijn eigen niveau of iets hoger. Soms hoor ik namelijk mediums vertellen dat zij contact hebben met de allerhoogste meesters. Het is uitgesloten, dat je als medium uit de lagere of middelste regionen leiding krijgt van geestelijke wezens, die lichtjaren verder zijn dan jij.

Omdat in het land van blinden eenoog koning is, denken nogal wat mediums te kunnen zeggen wat zij willen. Hun cliënt kan dat immers toch niet controleren. Als gevolg hiervan heb ik cliënten ontmoet, die al aan diverse mediums gevraagd hadden wat bijvoorbeeld hun doel op aarde is. Al deze mediums hadden eenzelfde soort antwoord: Jij hoeft alleen maar liefde te zijn. Daarmee zeg je natuurlijk nooit iets verkeerd. Het is spijtig genoeg wel een gemiste kans voor degene die zich serieus voor zijn levensdoel wil inzetten, maar er zo nooit achter komt wat dat doel is.

De hoogste mediums werken vanuit de Akasha-kroniek. Dit is het hoogste geestelijke gebied, waar men toegang heeft tot de Goddelijke bibliotheek.  In deze bibliotheek bevindt zich informatie uit al onze levens, waarmee zich deze mediums mogen verbinden. Het spreekt voor zich, dat de antwoorden die hier vandaan komen van een ander niveau zijn dan die van de mediums uit de lagere regionen.