Familieopstellingen

Of we willen of niet, we zijn allemaal deel van een familie. Patronen die we meenemen vanuit ons gezin van herkomst kunnen zowel positief als belemmerend werken. We zijn onszelf vaak niet bewust welke invloed onze familiegeschiedenis op ons heeft.

Treft iemand in een familie een bepaald lot, dan werkt dat direct door op de overige familieleden. Fundamentele gebeurtenissen ten aanzien van leven en dood die in de familie niet verwerkt zijn, kunnen leiden tot lichamelijke en/of geestelijke klachten. Dit kan soms generaties lang doorwerken.

Hoe werkt een familieopstelling?

Na een inventarisatie van de vraag en het verkennen van de achtergrondgegevens van de familie van herkomst, wordt de deelnemer gevraagd om met behulp van representanten familieleden een plaats in de ruimte te geven. Dit wordt intuïtief gedaan. De vertegenwoordigers van de familieleden gaan ervaren wat het is om deze plek binnen het systeem in te nemen.
Het bijzondere is, dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen gaan ervaren als de oorspronkelijke leden van de familie.
Door met respect en aandacht te kijken naar wat er is, levert dit voor de deelnemer verrassende informatie op, die kan helpen emoties onder ogen te zien en een plek te geven. Vervolgens helpt de begeleider bij het vinden van een nieuw evenwicht, wat helend werkt en kracht geeft.

Bij welke vragen of thema’s kan een familieopstelling een antwoord geven?

– bij een langer durend depressief gevoel
– bij herhaaldelijk of lang durende conflicten met familieleden, partner, kinderen of collega’s
– bij onbegrepen lichamelijke en psychische klachten
– bij patronen die zich generaties lang herhalen
– bij onverwerkte rouw
– bij een aanhoudend gevoel nergens bij te horen
– bij problemen met het opbouwen van een langdurige partnerrelatie
– als het echt niet wil lukken om in je persoonlijk leven of beroep dat te bereiken wat je graag wil
– bij schuldgevoelens die je niet kunt plaatsen
– als je het moeilijk vindt je te verbinden

Programma workshops

Introductie en kennismaking.
Degenen die kennis willen maken met opstellingen en onze werkwijze kunnen in overleg een avond meemaken van de doorgaande groep. Prijs: € 15,–

Doorgaande groep
Deelnemer zijn houdt in meedoen aan vier avonden. Het is niet noodzakelijk om aan vier opeenvolgende avonden deel te nemen. Starten kan na overleg. Met elke deelnemer is vooraf een individueel consult.

Prijs
€ 120,00 (4 avonden) en € 30,00 (individueel consult).

Data 2018 en 2019:
Woensdag 21 nov / 12 dec /9 jan / 23 jan / 6 febr / 20 febr / 6 mrt / 20 mrt / 3 apr / 17 apr / 8 mei (evt. 22 mei )

Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur

Door wie?
De workshops worden georganiseerd door MaTOPOS. “Topos” is het Griekse woord voor plek en “Ma” is het Franse woord voor mijn. Het innemen van je eigen plek met alles wat erbij hoort, is een belangrijk uitgangspunt bij familieopstellingen. Soms verlaten mensen hun plek of nemen hun plek niet in. Of ze nemen als het ware de plek van iemand anders over.

Ria Kuijpers heeft jarenlange ervaring in het begeleiden en coachen van mensen, zowel individueel als groepsgewijs in onderwijs, sociaal activeringsprojecten en loopbaanplanning.
Opleidingen: Pedagogische Academie, Nederlandse taal- en letteren.

Marleen Ghering
heeft jarenlange ervaring in het begeleiden en coachen van mensen met name rondom werk.
Opleidingen: Pedagogische Academie, academie Mens en Arbeid.

Allebei:

Transactionele analyse, Neuro Linguïstisch Programmeren en Systemisch werk bij Phoenix-opleidingen in Utrecht. Specialisaties in systemisch werk en lichaamswerk ( Ria) en individuele begeleiding ( Marleen).
Zij volgden master classes bij Hellinger, Grochowiak, Veenbaas, Veenbaas-Oomkes, Stefan Hausner, Albrecht Mahr, Ingrid Dijkstra, Judith Hemming, Bertold Ulsamer, Marianne Franken, Franz Ruppert, Daan van Kampenhout e.a.

Meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelding kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met een van de begeleiders. Wanneer u eerst wilt ervaren hoe de werkwijze van de familieopstellingen is, kunt u in overleg een avond meemaken van de doorlopende groep. Het aanwezig zijn bij de opstelling van een ander kan soms al een aanzet geven tot antwoorden op uw eigen vragen.

Ria Kuijpers, tel. 06-10156652,  riakuijpers1@home.nl

Tip: Neem een paar warme sloffen / sokken mee, omdat schoenen buiten de zaal blijven.

© Copyright 2017 - De Rode Amaryllis - All rights reserved